Predstavujeme Vám projekt

Prijímateľ: Synergy trade a.s.
Projekt: Moderná technológia a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov
Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj
Trvanie projektu: 24 mesiacov
Výška NFP: 145 282,80 €
Kontaktné údaje
Koordinátor: Martin Petrenko
Mobil: 421 54 472 43 44
email: petrenko@centrum.sk


Ciele projektu:
1. Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti a podiel vlastnej výroby a služieb na obrate, zavádzaním inovatívnych technológií
2. Investícia do nových konkurencieschopných technológií a zariadení ( vysoko efektívnych a energeticky úsporných) vrátane poskytovania služieb
3. Znižovanie regionálnych disparít – tvorba multiplikačného efektu, nové pracovné príložitosti

Cieľová skupina: Cieľovú skupinu projektu tvoria šiesti zamestnanci, pre ktorých sa vytvoria nové pracovné miesta

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: Projekt je realizovaný bez partnera