Projekt

Moderná technológia a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov sa realizuje vďaka spoločnej výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR kód výzvy - DOP 2008-SIP001 a podpore v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a európskeho fondu regionálneho rozvoja.